HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
वाङ्‌मय
पोखरी रहे मात्र जीवन रहन्छ!
पोखरी रहे मात्र जीवन रहन्छ! जल भएर मात्रै पुग्छ र? जलचर विनाको पोखरी के पोखरी! त्यसैले येवाहरूले आकाशे माछा खोजेर ल्याए र पोखरीमा हाले।